• Ring oss hele døgnet på telefon (+47) 222 69 911
 • Vakthold på byggeplass

 • For vakthold på byggeplass, har vi de siste årene opparbeidet oss en solid erfaring og metoder som hindrer tyveri og større svinn foretatt av eksterne omreisende bander, egne ansatte eller andre.

  Vi leverer byggeplassvakthold med tilhørende alarm og direkte kameraovervåking. Kameraovervåkingen gir oss muligheten til å detektere bevegelse inne på området, samt verifisere utløste detektorer. Dette vil gi en rask respons  fra politi og evt hundetjeneste ved innbrudd og innbruddsforsøk. Vi har, i løpet av disse årene pågrepet en rekke gjerningsmenn, både norske og utenlandske, og overlevert dem, med anmeldelse, til påtalemakten. For prosjektledere vil kameraene gi en verdifull oversikt. Kunden kan følge prosessen på byggeplassen ved hjelp av  egen telefon/nettbrett. Svinn foretatt på dagtid av egne arbeidere vil således bli sterkt forhindret eller avdekket.

  Vi tilbyr vakthold med vaktpatrulje, direkte overvåking av kamera, alarm samt service på dette utstyret.
  Kunden kan velge å kjøpe, leie eller lease utstyret.
  Vi tilpasser vaktholdet i nært samarbeid med prosjektleder, slik at det blir riktig i henhold til størrelsen og fremdriften i prosjektet.

  Vi inspiserer byggeplassen ved arbeidsdagens slutt, kontroll av skallsikring og låsing av gjerder og porter. Kontroll av dører og vinduer på prosjekt og mannskapsbrakke samt innvendig kontroll hvor vi besørger at lys er avslått og eventuelle kaffetraktere etc. er koblet i fra. I løpet av natten kontrollerer vi at gjerder og porter er forsvarlig låst og ikke forsøkt åpnet.
  I helger og helligdager foretar vi også kontroll på dagtid. Vi setter opp våre skilt hvor det fremkommer at området er bevoktet av oss godt synlig rundt hele byggeplassen. Alle våre inspeksjoner dokumenteres ved bruk av elektronisk loggføring. Kunden får tilgang til dette og kan hente ut rapporter umiddelbart etter at inspeksjonen er fullført.
  For overføring av alarm samarbeider vi med Alarm24 for FG godkjent alarmoverføring. Alle våre vektere er utstyrt med verneutstyr som hjelm, refleksvest og byggeplasskort.

  Dersom det er ønskelig med utvidelse av vektertjenesten ved oppstart eller senere i prosjektet med kontroll av leiligheter, lukking av vinduer og balkongdører, låsing, kontroll av grunnvannspumper eller
  andre viktige elementer priser vi dette per minutt brukt. Vi tar gjerne en gjennomgang med prosjektleder før eller ut i byggeprosessen dersom det er ønskelig å utvide. Vi kan også tilby andre tjenester relatert til sikkerhet og dokumentasjon av HMS ved byggeplassen.


  Ved flere parallelle prosjekter gis det rabatter.

  Blant våre kunder kan man finne:
  -PEAB
  -Vedal
  -Location Holding
  -Team Klemmetsen