• Ring oss hele døgnet på telefon (+47) 222 69 911
  • Butikk og Senter

  • Vektere er en del av serviceapparatet på senteret og benyttes for å ivareta sikkerheten, svare på spørsmål fra kunder og bistå i teknisk drift av senteret.

    På et kjøpesenter er tyveri et problem. Vektere forebygger tyverier. Skulle det allikevel oppstå en uønsket hendelse eller et tyveri vil vekteren komme raskt til stedet for å bistå og håndtere situasjonen på en riktig måte. Vekteren tar seg også av enkle vaktmesteroppgaver, kontrollerer tekniske installasjoner og overser at sikkerhetssystemene er i operativ drift. En vekter kan også bistå med rekvirering av håndverkere når dette er nødvendig. Under travle dager eller etter behov kan vektere godkjent for trafikkdirigering bistå til å bedre trafikkflyten i parkeringshus og parkeringsplasser.

    Alle vektere på et kjøpesenter har opplæring i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Dette gir en trygghet for kunder og ansatte dersom det skulle oppstå et illebefinnende. Om det skulle oppstå brann vil vekterne fungere som brannvernledere. De sørger for at alle instrukser blir fulgt og at evakueringen gjøres på en rask og riktig måte.

    Våre vektere kan bistå med lukking og låsing av senteret, mens våre mobile vekterpatruljer har tilsyn med senteret utenom åpningstiden.
    Vi kan bidra med mange service og driftstjenester hos våre kunder og vi kan sette sammen nye tjenester som letter den daglige driften av kjøpesenteret.