• Ring oss hele døgnet på telefon (+47) 222 69 911
 • Mobil Vekter

 • Mobilt vakthold er en ambulerende tjeneste hvor vekter kontrollerer ulike objekter og har oppdrag hvor det benyttes bil. Vår bilpark er moderne og godt utstyrt.

  En mobil inspeksjon utføres til varierende tider slik at uvedkommede ikke vet nøyaktig når vekteren vil foreta sine inspeksjoner. Mobilvakthold er svært forebyggende mot innbrudd og uønskede hendelser.

  På hvert eneste objekt utarbeider vi en instruks i samarbeid med oppdragsgiver på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyser.

  Vektere på mobilpatrulje har kontinuerlig kontakt med vår vaktsentral som kan sende assistanse dersom det er behov.

   

  Mobilvekteren dokumenterer sine inspeksjoner med elektronisk loggføringsystem slik at kunden til enhver tid kan kontrollere på hvilket tidspunkt kontrollen har blitt utført samt hva inspeksjonen eventuelt har avdekket av uregelmessigheter.