• Ring oss hele døgnet på telefon (+47) 222 69 911
 • Kurs Oversikt

 • Vi tilbyr en rekke kurs som vi enten holder selv eller som holdes hos en av våre mange samarbeidspartnere.Se oversikten for de kursene vi kan tilby. Mange emnekurs har ikke noen planlagt oppstart og blir satt opp når det er nok påmeldte eller så kan vi sette opp egne kurs for bedrifter, foreninger og lag. Ta kontakt.

  Kursplan finner du under siden for kurspåmelding.

  Kurspåmelding

  • Vekterkurs Trinn 1

   Vekterkurs trinn 1 gir den teoretiske grunnopplæringen en må ha for å kunne begynne å jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap og må gjennomføres før en kan begynne å arbeide selvstendig som vekter.
   Trinn 1 må også være bestått før en kan delta på trinn 2 og 3.

   Vekterkurs trinn 1 består av 18,5 skoletimer teoretisk opplæring som tilfredsstiller kravene fastsatt i Lov om Vaktvirksomhet. Kurset kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser innen de ulike kurseemnene. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås før kursbevis utstedes.

   Emner som gjennomgås i vekterkurs trinn 1:

   • Introduksjon av vaktbransjen
   • Yrkes etikk
   • Jus
   • Konflikthåndtering
   • Førstehjelp
   • Brann
   • HMS
   • Skriftlig prøve

   Kurset avvikles normalt over fire kvelder i ukedager.

  • Vekterkurs Trinn 2

   Vekterkurs trinn 2 gir den praktiske opplæringen en må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Vekterkurs trinn 1 må være bestått før man kan gå trinn 2.

   Trinn 2 består av 30 timer praktisk opplæring som tilfredsstiller kravene fastsatt i Lov om Vaktvirksomhet.

   Emner som gjennomgås i vekterkurs trinn 2:

   • Selskapet, deres produkter, rutiner og regler
   • Tjenestested og objekt
   • Instruks og retningslinjer
   • Nøkkelhåndteringsrutiner
   • Bruk av tilgjengelig utstyr
   • Juridiske rettigheter og begrensninger
   • HMS
   • Verneutstyr
   • Sambandsprosedyrer
   • Rapportering
   • Slukking av branntilløp

   Kurset avvikles i samarbeide med og normalt hos arbeidsgiver.

  • Vekterkurs Trinn 3

   Vekterkurs trinn 3 er "hovedopplæringen" innen vekterfaget og gir den resterende teoretiske og praktiske opplæringen en må ha for å kunne jobbe som vekter i et godkjent vaktselskap. Vekterkurs trinn 1 må være bestått før en kan delta på trinn 3.

   Vekterkrus trinn 3 består av 62,5 skoletimer og kombinerer teoretisk og praktiske øvelser som tilfredsstiller kravene fastsatt i Lov om Vaktvirksomhet.

   Emner som gjennomgås i vekterkurs trinn 3:

   • Yrkesetikk
   • Service og kvalitet
   • Jus
   • Konflikthåndtering
   • Vektertjenester
   • Tekniske og fysiske sikringstiltak
   • Risikovurdering
   • Beredskapsplanlegging
   • HMS
   • Førtehjelp
   • Brannvern
   • Skriftlig prøve

   Kurset avvikles normalt over 2 helger på dagtid og 4 ukedager på kveld.

  • Ledsagerkurs

   For å kunne arbeide som ledsager i Norge har myndighetene satt en rekke minimumskrav, et av kravene er at man må ha gjennomført og bestått et offentlig godkjent ledsagerkurs.

   Andre minimumskrav for å kunne arbeide som ledsager er:

   • Minimum 25 år
   • Tilfredsstillende vandel
   • Minimum 1 års relevant praksis i sikkerhetsbransjen
   • Komplett vekterutdannelse (vekterkurs trinn 1-3)

   Dette kurset er et 100 timers lovpålagt og offentlig godkjent kurs der man går igjennom de grunnleggende emnene i ledsageryrket, etter bestått skriftlig og praktisk eksamen kan man jobbe som ledsager i Norge og ellers i verden, egne regler i Storbritania og enkelte andre land.

   Kurset gjennomgår følgende emner:

   • Yrkesetikk
   • Etikette
   • Relevant jus
   • Spionasje, sabotasje & terror
   • Proaktiv sikkerhet
   • Trusselanalyse, metode og erfaring
   • Operasjonssikkerhet
   • Operasjonsplanlegging
   • Eskorte
   • Du & klient
   • Utstyrskunnskap
   • Våpenkjennskap, hva er et våpen
   • Eksplosiver
   • Anti-avlytting, søk og reaksjon ved funn eller mistanke
   • IED, søk og reaksjon ved funn eller mistanke
   • Taktisk kjøring
   • Praktisk eksamen
   • Teoretisk eksamen

   Oslo Politidistrikt krever at ledsagere gjennomgår en årlig re-sertifisering.

    

  • Førstehjelp

   Førstehjelp må iverksettes ved alvorlig skade og sykdom av personer som er på skadestedet inntil kvalifisert personell kan overta. Kurset skal gi deltakerne forutsetninger til selv å kunne starte denne hjelpen. Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del hvor alle deltakerne får prøve HLR.
   Kurset ivaretar deler av de krav som arbeidsmiljøloven, samt forskrifter om intern-kontroll pålegger en arbeidsgiver for å fremme HMS på en arbeidsplass. 

   Innhold:

   • Skadestedsledelse
   • Sikring av skadested
   • Varsling
   • ABC
   • Prioritering av skader
   • HLR (hjerte-lunge-redning)
   • Brannskader
   • Brudd og bruddbehandlinger
   • Hodeskader
   • Indre blødninger
   • Ytre blødninger
   • Bevisstløshet
   • Sirkulasjonssvikt
   • Pustebesvær/Fremmedlegemer i halsen
   • Forgiftninger
   • Emosjonell førstehjelp
  • Brannvernkurs

   Brannvernkurset gir deltakerne nødvendige forutsetninger for selv å kunne slukke et branntilløp ved hjelp av tilgjengelige midler.Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del hvor alle deltakerne får bruke forskjellige slukkemidler i praksis. Det legges vekt på forebyggende tiltak, og viktigheten av riktig reaksjon dersom en brann oppstår.

   • Brannteori med gjennomgang av betingelsene for at brann oppstår
   • Demonstrasjon og orientering om bruksområder og virkemåte for aktuelle slokkemidler.
   • I den praktiske øvelsen får deltakerne selv prøve slokkeapparater og oppleve hvordan de kan slokke en brann

    

  • Hjertestarterkurs

   5 timers hjertestarterkurs godkjent av NRR der den enkelte blir sertifisert til å bruke hjertestarter. 

   Vi holder også årlig re-sertifisering/oppfriskningskurs.

  • Ranskurs

   Ta kontakt med oss for innhold og pris.

  • TEGN OG SYMPTOMER

   Dette kurset tar for seg noen av de viktigste momentene innen læren om rusmidler. Det er et intenst kurs som har fokus på tegn og symptomer, forventet reaksjonsmønster til en ruspåvirket, hvordan forholde seg til en ruspåvirket, typer rusmidler, hvordan de enkelte rusmidlene virker og inntas. 
   Kurset anbefales spesielt til skoler, sikkerhetsbransjen, servicenæringen og til foreldre som ønsker å lære om rusmidler.